Communicatie op maat
Communicatie op maat

Servicepunt Werk • voor ieder anders

Social Return On Investments

Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.

Mogelijkheden

De overheid wil bij aanbestedingen dat bedrijven een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen uit 'de doelgroep' een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleidingen aan deze mensen is mogelijk. Er zijn talloze opties om invulling te geven aan deze contractvoorwaarde. Bijvoorbeeld door samen te werken met SPW en een passende werkplek aan te bieden of te creëren voor een van onze kandidaten.

 

 

Meerwaarde 

  • Het levert publiciteit op; een maatschappelijk gezicht.
  • Het biedt medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.
  • Het brengt diversiteit in de organisatie en schept zodoende nieuwe inzichten.
  • Het biedt mogelijkheden in contact te komen met een nieuw netwerk.
  • Het opnemen van SROI in de bedrijfsvoering levert rendement op.