Communicatie op maat
Communicatie op maat

Servicepunt Werk • voor ieder anders

Middelen tot duurzame plaatsing

Om onze specifieke kandidaten op de arbeidsmarkt te plaatsen hebben wij een aantal mogelijkheden en subsidies waar SPW werkgevers tegemoet mee komt. De accountmanagers geven hierop graag een nadere toelichting.

 

Stage

Kandidaten weten niet altijd of de branche of het beroep waar zij de voorkeur aan geven daadwerkelijk bij hen past. Om kandidaten de gelegenheid te bieden om dit te toetsen, organiseert SPW stages. Op deze manier kan een kandidaat gedurende een aantal dagen kennismaken met zijn droom of idee. Wij zijn voortdurend op zoek naar stagemogelijkheden.

Werkervaringsplaats

Soms is een stage nog te vluchtig en past een werkervaringsplaats beter. Kandidaten draaien dan een vooraf besproken periode mee in een bedrijf. Een goede manier om een beroep of branche te leren kennen en om in een werkritme te komen; mee te draaien in een bedrijf en (weer) te voelen wat het is om werknemer te zijn. Onze kandidaten kunnen dan echt een bijdrage leveren aan een organisatie. Het doel is echter om de kansrijkheid van de kandidaat op de arbeidsmarkt te verhogen. De uitkering loopt gewoon door. De duur van een werkervaringsplaats is doorgaans 6 maanden.

Proefplaatsing

Soms lijkt er een match te zijn tussen een kandidaat en een plaats/vacature bij een organisatie, maar is er (wederzijds) nog ‘koudwatervrees’. Een proefplaatsing van maximaal 2 maanden is dan een goede manier om kennis met elkaar te maken en te bezien of er echt een match is. Natuurlijk moet er zicht zijn op een duurzame plaatsing, maar gedurende de proefplaatsing loopt de uitkering gewoon door.

Tegemoetkoming scholing

In een aantal gevallen is voor een succesvolle match, een aanvullende opleiding nodig. Bijvoorbeeld een VCA opleiding, een heftruck certificaat of een E-rijbewijs. Dat kan voor een werkgever een behoorlijke investering zijn en doorgaans hebben onze kandidaten niet de middelen. SPW kan beide partijen tegemoet komen door deze kosten op zich te nemen.

 

Jobcoaching

In een aantal gevallen is het mogelijk en noodzakelijk om een startende werknemer extra begeleiding te bieden, onder andere op het gebied van werknemers-vaardigheden of zaken die in het verleden het werk belemmerden. SPW organiseert deze begeleiding en neemt de kosten voor haar rekening. De werkgever blijft verantwoordelijk voor het bieden van (vakinhoudelijke) begeleiding.

Opstapsubsidie

Tijdens het inwerken levert de kandidaat nog niet de ‘productie’ die je mag verwachten. Soms hebben onze kandidaten ook iets meer tijd nodig. In dit geval kunnen we ten tijde van het inwerken eventueel ‘productieverlies’ compenseren door een zogenaamde (financiële) opstapsubsidie te verstrekken. De periode wordt in overleg vooraf vastgesteld.

Loonkostensubsidie

Het is mogelijk dat een kandidaat een dusdanige beperking heeft dat zelf een minimumloon verdienen niet realistisch is. Gaat zo iemand toch aan de slag, dan kan de werkgever ter compensatie loonkostensubsidie ontvangen. Zo kunnen deze kandidaten toch deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daar maakt SPW zich graag hard voor.

No-risk polis

In Nederland kleven aan het werkgeverschap ook risico’s die voor sommige ondernemingen zwaarwegend zijn. Bijvoorbeeld bij  (langdurige) ziekte. In een aantal gevallen is hier een no-risk polis voor, die deze risico’s afdekt. SPW denkt graag met u mee en regelt de aanvraag van de no-risk polis.